УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Timemobile.bg си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА 
За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва 
  • да имате навършени осемнадесет (18) години
  • да имате постоянен адрес в България
  • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.
  • Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
  • Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
  • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката
Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл.52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Всички цени са съобразени с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за Защита на Потребителя.
 
Магазин Timemobile използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях моделни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин Timemobile не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.